Контакти:
4000 Пловдив,
ЖК Тракия, ул. „Съединение“ 4

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

 
 Обучението:
       
         Двудневния практически курс ще помогне на служителите в компанията да развият своето финансово разбиране за дейността и, и в резултат на това, да подобрят финансовото си представяне. Обучението включва:

* Въведение в счетоводство на предприятието;
* Как да използваме информацията от счетоводството?
* Какво ни показват финансовите отчети?
* Вътрешнофирмен контрол;
* Как да използваме отчетите за оценка на компанията?
* Изготвяне на бюджет;
* Практически занимания. 


За кого е предназначено обучението?
             
         Обучението е адресирани към хора без формално обучение или опит в областта на финансите. Обучението може да бъде полезно както за собственици на фирми, мениджъри на нефинансови позиции като маркетинг и човешки ресурси, така и за служители без пряк досег с финансите на фирмата.

Какво е различно?

         Това, с което се отличава обучението „Финанси за нефинансисти“ на GOTA Consult е ясният и практичен начин на представяне на не толкова позната тема. Внимателно подбраните казуси, съобразени с интерактивното и фокусирано обучение, помагат на участниците да разберат не само по-добре финансовата страна на компанията, но и своите лични финанси. Също така запознаването с новата информация е много по-забавно! След като преминете през реална бизнес ситуация, никога няма да забравите наученото. Това не е лесно да се постигне само с презентация или с лекция.
 
  Лектор: Светозар Абрашев

ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Контакти

  +359 883 38 1313

  office@gotaconsult.eu

Последвайте ни