Контакти:
4000 Пловдив,
ЖК Тракия, ул. „Съединение“ 4

Бизнес симулации

 
Бизнес игрите са интерактивни, забавни и креативни симулации на истински житейски ситуации. Те поставят практически задачи, които изискват от участниците да си взаимодействат, да черпят от предишния си опит и да мислят творчески, което стимулира мозъка и довежда до по-ефективни резултати. Бизнес игрите целят усвояването на специфични умения чрез практика, решаване на проблеми и вземане на решения. Тези стъпки ускоряват ученето и правят знанията по-трайни.Участниците се насърчават да действат заедно като един отбор, в който всеки изпълнява важна роля. Това подпомага екипната работа и повишава индивидуалната ангажираност и мотивация, което, от своя страна гарантира, че придобитите знания ще са реални и споделени за всички.В подобна непринудена обстановка служителите и отборите могат да експериментират и да поемат рискове. Грешките са неизбежни, но са ценна част от процеса на учене. Крайният преглед и анализ са ключови при ученето чрез преживяване. Изследванията показват, че когато съчетават практически опит с абстрактни понятия и след това разсъждават върху резултата, хората използват повече участъци от мозъка си и създават истинска, лична връзка с наученото. Те правят разбор на постигнатото от екипа, на собствения си принос и сравняват своите действия с тези на останалите. Анализът им помага да преценят как да приложат придобитите умения в други, различни ситуации.
 

Последвайте ни